BESTYRELSEN


Bestyrelsen sætter retningen for klubben og drøfter nye tiltag mv. Det er fx ikke bestyrelsens opgave at arrangere sociale arrangementer mv., men de kan være med til at ”føde” ideen. Forældre skal derfor være indstillet på at engagere sig i at være med til at arrangere de sociale arrangementer, som bestyrelsen beslutter skal arrangeres. 

 

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøder ca. 4 gange årligt. Vi vil meget gerne sørge for at informere klubbens øvrige frivillige inden møderne, så I har mulighed for at få eventuelle punkter med på dagsordenen. Derudover vil vi bestræbe os på at give jer indblik i hvad vi taler om på møderne, samt eventuelle status på igangværende projekter. Vi afholder en gang årligt generalforsamling. Den ligger som regel i starten af marts måned, og her er alle med tilknytning til klubben velkommen til at møde op – det plejer at være både informativt og samtidig rigtig hyggeligt. 

FORPERSON


SØREN UHD PEDERSEN

KASSERER


JENS PEDERSEN

BEST.MEDLEM


CLAUS KLAUSEN

BEST.MEDLEM


STINA ADAMSSON

BEST.MEDLEM


ASGER ANKERSTJERNE

BEST.MEDLEM


MORTEN NØRGAARD

REVISOR


MIKKEL GREGERSEN

TLF:
MAIL:

KONTAKT

REBÆK IF