BANETIDER


Der bliver bestilt banetider både til sommer og til vintersæsonen, dette sørger den baneansvarlige for i samråd med trænerne.


Vi forsøger så vidt muligt at opfylde alles ønsker, ud fra de baner vi får stillet til rådighed. Det er kun i vintersæsonen vi oplever lidt udfordringer, men her vil man som minimum have mulighed for at booke en gymnastiksal på en af kommunens skoler.


Derudover får vi også tildelt få indendørs tider i Holmegårdshallen samt et par tider på kunstgræs i Avedøre.


Tiderne i på kunstgræsbanerne i Avedøre er forbeholdt U10 hold der er tilmeldt en turnering og opefter.

KONTAKT

REBÆK IF