HOLDLEDERE OG SOCIALMINISTRE


Vi anbefaler at holdet har en holdleder tilknyttet holdet, og også en socialminister for årgangen.


Holdlederen hjælper med at opdatere træninger, kampe og stævner i Kampklar. Vedkommende sørger også sammen med trænerne for at der bliver kommunikeret relevant viden til både børn og forældre.


Socialministeren er som oftest dem der sørger for at lave nogle sociale aktiviteter på holdene, som ikke nødvendigvis drejer sig om fodbold, men mere om at skabe et endnu stærkere sammenhold på tværs af årgangen.


Begge roller er værdifulde og giver plads til at trænerne kan koncentrere sig om selve fodbolden og nærværet med børnene.

KONTAKT

REBÆK IF